GIZ GITLIĞI

Bu atışma, Fakıbeyli ve Tekkeyenicesi köyü merkez alınarak, civarlarındaki 66 köyü kapsamaktadır. Köylere atfedilen huylar 

ve tavırlar “affınıza sığınarak” mizah amaçlı 

yazılmış olup, gerçekle ilgisi yoktur. 

×÷÷÷÷×  GIZ GITLIĞI ×÷÷÷÷÷× 

Gızları işciman, hemi hamarat

Oğlum seni Çalatlı’dan everek

Her eve yaraşır, böyle bir avrat

Oğlum seni Çalatlı’dan everek

------- Efrûze  Sultan ---------

Saña galsa cümle gızlar tavatır

Yeterki iş gorsüñ, al eve gotür

Duydum ki huyları, inatcı gatır

Çalatlı kôyünden, gız mı alınır 

-------- Bağrıyanık -------- 

Çalatlı’dan geçdim, aha Darıcı

Hergûn gider bi vagonat görücü

Gôğnüñ olur gızlarını gorüncü

Gel he de de Darıcı’dan everek

--------- Efrûze Sultan---------- 

Cinlerinen haley dutar gızları

Gitsek gapıdan guvarlar bizleri

Üç ay babasında galır yazları

Anam Darıcı’dan, gız mı alınır 

---------- Bağrıyanık ----------

Deremum Sarimbâ bize gız vermez

Gababel söz verir sözünde durmaz

Kôtü Kôyde işimiz, başaca varmaz

Beni diğne, İşleğan’den everek

--------- Efrûze Sultan ----------- 

Gız vermez olur mu, sererler halı

Onlarda Fatma çoh, olursañ Ali

Yağnış oğrenmissiñ sen Gababel’i

Get yav İşlâğan’den, gız mı alınır

-------- Bağrıyanık -------- 

Bah Recepli, Bozlar, şehere yahın

Gavurgalı deyip, geçme ha sahın

İnceçayıra da, şöyle bir bahın

Gel Aşşağıgarayâ’dan everek

---------- Efrûze Sultan --------- 

Gafa yorma sen İnceçayır’ına

Recepli iş dutmaz, baba hayrına

Bozlar’dan da sıtgıñı sıyır Ana

Şeherin dibinden, gız mı alınır 

--------× Bağrıyanık ×---------- 

Heç gerek yoh, yırah yere sapa’ya

Kôçağânkomü’nden Gızıldepe’ye

Gullük’de, Gırım’da, vurah gapıya

Merkez Sarağcıllı’sından everek

-------- Efrûze  Sultan --------- 

Tezelden bi gız bul, nikah bas diyoñ

Evlenmem dedikce, eccik sus diyoñ

Kimi gorseñ hepisinden has diyon

Dediğin beş kôyden, gız mı alınır 

------- Bağrıyanık Sultan -------- 

Hemi böyük hemi guccük Daşlıh’da

Gızlar işe goyulurmuş, guşluhda

Gozbaba’ya gidek diyom boşluhda

Yoh diyosañ, Babalı’dan everek

---------- Efrûze Sultan---------- 

Nôrüyüm ben Gozbaba’yı, Daşlığı

Çoh isderler süt haggını başlığı

Dahıñ derler, nerden alah beşliği

Yoh yav Babalı’dan, gız mı alınır 

----------- Bağrıyanık ----------

Yortanın gızları, mârifetlidir

Dişlinin gızları, balıh etlidir

Fahıbâli hepciğinden datlıdır

Olmaz derseñ Ayrıdam’dan everek

--------- Efrûze Sultan ----------- 

Yortan’ıñ gızları, sever halayı

Dişli’niñ gızları, isder balayı

Fahıbâli başa, sarar belâyı

Hele Ayrıdam’dan, gız mı alınır 

---------- Bağrıyanık ---------- 

Verepden aşşa inersen şayet

Yurdunu yuvanı kur diyor ayet

Güzeldir yüzleri şirindir gayet

Gel aslanım Sarılar’dan everek

--------- Efrûze Sultan ---------

Her verebiñ yohuşu var düzü var

Saydıñ dokdüñ Yozgatıñ ne gızı var

Ben gormedim hangi şirin yüzü var

Türkmensarılar’dan, gız mı alınır 

---------- Bağrıyanık --------- 

Tüm Yozgadıñ yollarıña düşüyüm

Düğünde halbırınan su daşıyım

Sağ selâmet Goncullu’yu aşıyım

Yavrım seni Çağlağan’dan everek

---------- Efrûze Sultan --------- 

Goncullu’ya uğrama kenardan geç

Gozüñü yum Koçeklikoy’den gız seç

Gudülelmacıllı’da mevzuyu aç

Gedip Çağlağan’dan, gız mı alınır 

---------- Bağrıyanık ---------

Azizli yoluna düşer giderik

Erkekli’den Lôk’e aşar giderik

Mal melàl çoh deyin şişer giderik

Başınayayla köyüden everek

Powered by Froala Editor