Yozgat Haber Gazetesi Yozgat'tan Güncel, Son Dakika Yozgat Haberleri

“Torba yasada tüm sorunların çözülmesini istiyoruz”

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Yozgatlı hemşehrimiz Necip Taşkın, TBMM’de görüşülmekte olan torba yasada sağlık çalışanlarının tüm sorunlarının çözülmesini istediklerini söyledi.

“Torba yasada tüm sorunların çözülmesini istiyoruz”

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildiğini belirten Taşkın, yasada özellikle ebelerle ilgili bir düzenleme yapıldığını, ancak bu düzenlemenin yetersiz olduğunu belirtti. 

“TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÖREV TANIMI NETLEŞTİRİLSİN”

Sağlık teşkilatlarında hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi gerektiğini vurgulayan Necip Taşkın, “Sağlık sistemine bir bütün olarak bakıyoruz. Bu sistemin içerisinde görev yapan her emektarın alın terinin, emeğinin ve hizmetlerinin karşılığının geri dönmesini istiyoruz. Ebelerimiz de hemşirelerimiz de diğer sağlık çalışanlarımız da bizim için çok kıymetlidir. Bu kapsamda TBMM Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilen ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ teklifini de şüphesiz önemsiyoruz. Ancak ebe çalışanlarımızla ilgili düzenlemenin eksik olduğu kanaatindeyiz. Sağlık teşkilatlarında hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının hakları verilmelidir. Yönetmelikler revize edilerek tüm çalışanların görev tanımları netleştirilmelidir. Bu çerçevede görev tanımları net olmayan sağlık çalışanlarının işyerlerindeki sıkıntılarının giderilmesi açısından acilen bir düzenlemeye gidilmesinin zorunlu olduğunu ifade etmek istiyorum” diye konuştu. 

“AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ KAMUCU SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR”

Necip Taşkın, Aile Sağlığı Merkezleri’nde sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasını, bunların özlük haklarının korunarak, Aile Sağlığı Merkezleri’nin kamucu bir sisteme dönüştürülmesini istediklerini söyledi. 

“TORBA YASA İLE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ, SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ”

TBMM’ne sunulan Torba Yasa ile sağlık çalışanlarının ekonomik, mesleki ve sosyal sorunlarının çözümü için düzenleme yapılması taraftarı olduklarını ifade eden Taşkın, “Mesleki, ekonomik ve sosyal sorunların çözülebilmesi için emekliliğe yansıyan tek kalem maaş, bugün 12 bin TL’yi geçen seyyanen zammın kök maaşa yansıtılmasını, 3.600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacak şekilde yeniden revize edilerek mağduriyetin giderilmesini, söz verilen kira ve büyükşehir tazminatının verilmesini, Bayram ikramiyesi verilmesini, nöbet ve giyim yardımının günün ekonomik koşullarına göre revize edilmesini, vergi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesini, kamuda sözleşmeli personel sisteminden vazgeçilmesini, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak bir sefere mahsus olarak eğitim durumlarına göre kadroya geçirilmelerini, sözleşmeli idarecilik sisteminin kaldırılarak liyakatin dikkate alınmasını,  7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında hakları verilmeyen; Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim ve Araştırmacılara hakları verilmelidir. Dolayısıyla sağlık çalışanlarına iyilik yapılacaksa, seçim öncesinde verilip sonrasında unutulan sözlere benzemeden, belirttiğimiz mesleki, sosyal ve ekonomik konular torba yasa içerisinde yer almalıdır” dedi. /Haber Merkezi 

...

İçerik sonu

Getirilecek haber bulunamadı.

Sonraki